Zobacz także...

Emocje w inwestowaniu

Ludzie są istotami emocjonalnymi. Nie zawsze racjonalnie podejmujemy decyzje. Emocje są częścią nas jako inwestorów. Inwestorzy mogą czuć się lepiej w stosunku do zapasów...

Anapolon przyrosty