Czym jest coaching?

Coaching jest ukierunkowanym na cele procesem wprowadzania zmian w życiu i pracy Coachee. Istotą coachingu jest partnerska relacja pomiędzy Coachee a Coachem. Rolą Coacha w tej relacji jest podążanie, zadawanie pytań, wspieranie, inspirowanie i motywowanie Coachee do osiągania przez niego założonych celów, przy czym odpowiedzialność za ich osiągnięcie leży po stronie Coachee.

Istnieje wiele różnych form, podejść i tematów coachingów. Jeżeli chciałbyś dokładniej dowiedzieć się czym jest coaching, to zapraszam do przeczytania moich wpisów na blogu: wersja pełna i skrócona. Jeżeli zastanawiasz się czy coaching jest dla Ciebie, to zapraszam do przeczytania tego wpisu lub o kontakt ze mną. Z chęcią udzielę odpowiedzi na wszelkie pytania.

coaching