Strona głównaFinanseSpadek - szczęście czy przekleństwo?

Spadek – szczęście czy przekleństwo?

Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych, które po śmierci ich właściciela (spadkodawcy) przechodzą na jego następców prawnych, czyli spadkobierców. Spadek obejmuje zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, akcje, obligacje, lokaty oraz wszelkie prywatne przedmioty właściciela. 

Testament

Wiele osób sporządza tzw. ostatnią wolę, czyli sami decydują według własnego uznania, komu zostawią swój majątek. Najczęstszym dokumentem jest testament holograficzny, czyli spisany własnoręcznie. Czasami możemy się spotkać ze świadectwem ustnym. Bardzo często spadkodawcy sporządzają swoje zapisy u notariusza. W każdym razie, jeśli mamy testament, sytuacja jest jasna i klarowna. Dziedziczy ten, kto jest ujęty w testamencie.

Dziedziczenie z mocy prawa

Sytuacja jest trudniejsza, gdy nie mamy testamentu. Wtedy dziedziczenie spadku odbywa się według zasad obowiązującego prawa. W pierwszej kolejności dziedziczy małżonek zmarłego, jego dzieci, potem wnuki i prawnuki, a w dalszej kolejności rodzice zmarłego, rodzeństwo wraz z ich dziećmi, a także dziadkowie.

Nabycie i podział spadku

Sprawy związane ze spadkiem wcale nie są przyjemne. Sytuacja jest trudna z powodu straty bliskiej osoby, a dodatkowo sprawy majątkowe nierzadko doprowadzają do niesnasek
i podziałów w rodzinie. Jako pierwsze musi nastąpić stwierdzenie nabycia spadku, a potem, często żmudny i stresujący, podział spadku pomiędzy uprawnione do niego osoby. Nabycie spadku następuje automatycznie z chwilą śmierci spadkodawcy. Staje się to faktem dokonanym, wtedy, gdy spadkobiorca złoży oświadczenie o przyjęciu spadku lub gdy upłynie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, a osoba dziedzicząca nie odmówi w tym czasie przyjęcia spadku.

Podział spadku precyzuje, jakie elementy majątku odziedziczą poszczególni sukcesorzy. Może się to odbyć na zasadzie ugody lub w przypadku sytuacji konfliktowej, na drodze sądowej. Dlatego czas, w którym proces spadkowy będzie w całości przeprowadzony, uzależniony jest od postawy spadkobierców. Jeśli przedstawiają oni postawę zgodnej woli dziedziczenia, skończy się na akcie notarialnym i umowie dziedziczenia. Jeśli jednak takie załatwienie spawy nie wchodzi w grę, pozostaje, często wielomiesięczna, droga sądowa.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne