Strona głównaFinanseObowiązkowe ubezpieczenia dla rolników.

Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników.

Rolnictwo, to bardzo specyficzny sektor gospodarki narodowej. Uzależnione od niego są liczne branże pokrewne. Przede wszystkim zaś, kondycja rolnictwa będzie przekładać się w bezpośredni sposób na ceny żywności w kraju. W związku z tym też, państwo musi wykazywać dbałość o ten sektor gospodarki, gdyż przekłada się to bezpośrednio na poziom życia wszystkich obywateli. Dlatego też, w ustawie z 22 maja 2003 roku, na niektóre gospodarstwa rolnicze został nałożony obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia rolnego. Ma to być swego rodzaju zabezpieczeniem dla sektora rolnego przed skutkami różnych zdarzeń losowych, które mogłyby doprowadzić do znacznego osłabienia branży na rynku.

Kto podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolne?

Zgodnie z wspomnianą wyżej ustawą, nie każde gospodarstwo rolne musi posiadać wykupioną polisę ubezpieczeniową. Dotyczy to jedynie większych gospodarstw, których kondycja realnie przekłada się na kondycję całego sektora. Ogólnie ustawa precyzuje, iż obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników należy wykupić w przypadku spełniania dwóch warunków. Po pierwsze, areał upraw rolnych powinien być większy niż 1 ha, a więc faktycznie chodzi tylko o większe gospodarstwa. Po drugie zaś, rolnik prowadzący gospodarstwo powinien być osobą fizyczną, która w części lub w całości odprowadza podatek rolny.

Dlaczego ubezpieczenia stały się obowiązkowe?

Może nie każdy już o tym pamięta, ale w roku 1997 w środku lata, przez kraj przetoczyła się ogromna powódź, w wyniku której tysiące ludzi zostały pozbawione dachu nad głową. Jednocześnie, sektor rolny w kraju ucierpiał w wyniku powodzi najbardziej. Dziesiątki tysięcy hektarów upraw zostały doszczętnie zniszczone. Straty można było liczyć w setkach milionów złotych. Co gorsza, tylko nieliczne gospodarstwa były ubezpieczone, a co za tym idzie, większość z nich praktycznie nadawała się od razu do upadłości z powodu braku odpowiednich funduszy. W takiej sytuacji, interweniować musiał Skarb Państwa, a więc wszyscy obywatele, którzy pokryli koszty powodzi. Aby tego uniknąć, ustawodawca wprowadził obowiązkowe ubezpieczenia rolne, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe?

W ustawie sprecyzowano także bardzo dokładnie zakres ubezpieczenia, jaki jest obowiązkowy w przypadku poszczególnych gospodarstw rolnych.
OC gospodarstwa rolnego – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia bezpieczeństwo w przypadku, kiedy w toku prowadzenia prac powstaje szkoda na rzecz osób trzecich, którym należy z tego tytułu wypłacić zadośćuczynienie.
• Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – zapewnia zabezpieczenie przed skutkiem działania warunków atmosferycznych. Jeśli zabudowania zostaną uszkodzone w wyniku wichury, gradobicia, nawałnic, huraganów, czy też powodzi.
• Ubezpieczenie upraw rolnych – obowiązkowe jedynie w przypadku, kiedy rolnik korzysta z dopłat bezpośrednich. W takich sytuacjach, obowiązkowo należy ubezpieczyć przynajmniej 50% upraw.
• Ubezpieczenie OC pojazdów – dotyczy wszystkich rolników, którzy posiadają pojazdy, poruszające się po drogach publicznych.
Mamy tutaj więc do czynienia ze stosunkowo szerokim zakresem ubezpieczenia, przy czym nie wszystkie i nie zawsze są obowiązkowe. Warto o tych kwestiach wiedzieć, aby mieć pewność, iż prowadząc gospodarstwo rolne, prawidłowo dbamy o wywiązywanie się z obowiązków nakładanych przez ustawę.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne