Strona głównaBiznesCentrum logistyczne - czym jest i jak funkcjonuje

Centrum logistyczne – czym jest i jak funkcjonuje

   Centrum logistyczne to wyodrębniony, samodzielny podmiot gospodarczy zajmujący się magazynowaniem, przyjmowaniem, wydawaniem oraz rozdzielaniem towarów bądź usług.  Centra logistyczne muszą dysponować właściwym obszarem we właściwej formie zagospodarowania wraz z określoną infrastrukturą. Centra logistyczne działają w sposób niezależny w odniesieniu do dostawców i odbiorców danych dóbr. Pojęcie centrum logistycznego stało się dość popularne. Niestety, zdarza się, że jest ono stosowane nagminnie bądź w niewłaściwej formie. Istotą dobrego funkcjonowania centrum logistycznego jest zrozumienie, że nie sztuką jest wyprodukować dobro a je sprzedać. Dzięki przygotowaniu i zaoferowaniu dobrych warunków możemy potencjalnemu dostawcy dać poczucie, że współpraca przyniesie korzyści dla wspólnych inwestycji.

Ważnym aspektem jest zrozumienie sensu samego pojęcia logistyki. Logistyka obejmuje całościowy przebieg procesów związanych z przepływem surowców. Obejmują one proces planowania, realizacji wraz z kontrolowaniem wszystkich kolejnych etapów przepływów surowców, zasobów wraz z niezbędnymi informacjami, pozwalającymi osiągnąć ostateczny cel, czyli zaspokojenie potrzeb odbiorcy.

Obiektami ściśle powiązanymi z funkcjonowaniem centr logistycznych są:

 • magazyny,
 • budynki,
 • przestrzenie przeładunkowe,
 • pomieszczenia, budynki biurowe,
 • parkingi,
 • punkty celne.

Niewątpliwie główną rolą centrów logistycznych jest oferowanie właściwych warunków do sprawnego przepływu dóbr, dbanie o eliminowanie przeszkód w funkcjonowaniu działalności logistycznej oraz nakierowywanie na nowe, właściwe kierunki rozwoju.

Funkcje centr logistycznych

Dzięki rozbudowanym zasobom infrastrukturalnym, centrum logistyczne pełni wiele funkcji. Wyróżnić można 3 główne tj.:

 1. pomocnicza- najczęściej powiązana ze spedycją, ubezpieczeniami oraz promocją i marketingiem,
 2. logistyczne- powiązane między innymi z transportem oraz zarządzaniem ruchem towarów, magazynowaniem i pakowaniem,
 3. dodatkowe- pomoc techniczna, usługi gastronomiczne, hotelarskie, bankowe itp.

Lokalizacja oraz podział centr logistycznych

Idealną lokalizacją dla utworzenia centrum logistycznego jest miejsce znajdujące się w rozwiniętym węźle komunikacyjnym. Ważne jest, aby węzeł ten, nie opierał się tylko na dostępności do infrastruktury drogowej, ale także pozwalał na szybki i łatwy dostęp do portów lotniczych, infrastruktury kolejowej czy wodnej. Najwięcej możliwości można znaleźć na terenach jeszcze niezabudowanych, mających dobre umiejscowienie, dostęp do mediów oraz są terenem łatwym do zagospodarowania.

Niewątpliwie, przy wyborze lokalizacji do stworzenia centrum logistycznego, ważne są takie aspekty jak:

 • dostępność gruntów wraz z ich ceną,
 • wartość rynku logistycznego na danym obszarze,
 • stopień rozwinięcia infrastruktury komunikacyjnej i transportowej,
 • zapotrzebowanie na świadczenie pracy przez lokalną siłę roboczą itp.

   Centra logistyczne można klasyfikować na różne sposoby. Najpopularniejszym sposobem podziału jest podział ze względu na zasięg oddziaływania. Biorąc pod uwagę tę formę podziału, wyróżnić można następujące centra logistyczne:

 1. Lokalne logistyczne centrum dystrybucji;
 • charakteryzujące się działaniem na niewielkim obszarze (ok. 20-30 km),
 • niezbyt rozbudowaną infrastrukturą,
 • ograniczonym serwisem świadczonych usług logistycznych,
 • powierzchnią zagospodarowania mieszczącą się w przedziale od 2 do 10 ha.
 1. Regionalne logistyczne centrum dystrybucji;
 • działanie na obszarze 50-100 km,
 • swoim działaniem ściśle obejmuje konkretny obszar np.  dane województwo,
 • powierzchnia zabudowania zajmująca do 50 ha,
 • rozwinięty serwis świadczonych usług logistycznych,
 • szeroko rozwinięta infrastruktura,
 • rozwinięty serwis na płaszczyźnie wybranych usług logistycznych.
 1. Międzynarodowe logistyczne centrum dystrybucji;
 • szeroki promień działań tj. do ok. 800 km,
 • powierzchnia zagospodarowania obejmująca obszar do 150 ha,
 • rozwinięta w sposób kompleksowy infrastruktura,
 • pełen system informatyczny wraz z pełnym zakresem świadczenia usług logistycznych.
 1. Centrum usług logistycznych, które zaspokaja potrzeby współpracujących centr logistycznych oraz wyposażone jest w spójny system informatyczny.

Centra logistyczne uznane są za najbardziej efektywną formę przeistoczenia obszarów, znajdujących się w gospodarce, uznawanych za inwestycję, która pozwala na rozruch lokalnych gospodarek oraz uruchomienie kolejnych inwestycji, związanych z pozyskaniem nowych podmiotów.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne