Strona głównaFinansePIT 37: Kto i do kiedy składa PIT 37?

PIT 37: Kto i do kiedy składa PIT 37?

PIT-37 stanowi jeden z najpopularniejszych formularzy, służących do rozliczeń rocznych z fiskusem. Termin złożenia tegoż formularza przypada na 30 kwietnia.

Za pomocą PIT-37 mogą rozliczyć się osoby, które uzyskują dochód za posty płatników. W bieżącym roku termin dostarczenia druku PIT-37 do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania upływa 30 kwietnia. Niemniej jednak w tym roku po raz pierwszy podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-37 nie muszą robić tego samodzielnie, gdyż można to zrobić automatycznie przy użyciu usługi ,,Twój e-PIT”.

PIT-37 – dla kogo jest przeznaczony ?
PIT-37 muszą wypełnić osoby, które w zakończonym roku podatkowym uzyskały przychody ze stosunku służbowego, pobierania renty, stosunku pracy, świadczeń przedemerytalnych, emerytury, czy z zasiłków.

PIT-37 do rozliczenia z należnego podatku powinien być wykorzystany również przez osoby, które otrzymały stypendia, osiągnęły przychody z praw majątkowych, praw autorskich, działalności na podstawie kontraktu menadżerskiego, albo na podstawie umowy zlecenia. Ponadto formularz ten muszą wypełnić także osoby wykonujące pracę za granicą, jednakże wyłącznie wtedy, kiedy ich pracodawcą jest płatnik polski.

Rozliczenie na formularzu PIT-37
Podstawowymi danymi, które trzeba umieścić w PIT-37 będą informacje zawarte w PIT-11, który podatnik musi otrzymać od swojego pracodawcy do końca lutego w roku następującym po roku podatkowym, za który podatnik się rozlicza. Pracownik, który był zatrudniony na podstawie więcej, aniżeli jednego stosunku pracy, powinien wszystkie swoje dochody uwzględnić tylko na jednym formularzu PIT-37. Niemniej jednak, jeżeli część dochodów uzyskanych przez pracownika nie pochodziła od płatników, rozliczenie powinno się umieścić na druku PIT-36.

Jeszcze niedawno podatnik miał prawo do złożenia wniosku do płatnika o rozliczenie go z podatku. W 2018 roku wycofani PIT-12 (wspomniany wniosek), jak i PIT-40 (rozliczenie przez pracodawcę), a w 2019 r. wycofaniu uległ również PIT-WZ (rozliczenie dzięki urzędowi skarbowemu), który został zastąpiony przez usługę ,,Twój e-PIT”. Należy jednak mieć na uwadze, że nadal istnieje możliwość złożenia deklaracji za podatnika przez organ rentowy na formularzu PIT-40A.

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne